Hanasaaren voimalaitoksen ovet aukesivat yleisölle Helsinki-päivänä

Helsingin kaupunki ja energiayhtiö Helen yhteistyössä Open House Helsingin kanssa järjestivät Hanasaaren suljettuun hiilivoimalaitokseen yleisökierroksia Helsinki-päivänä 12.6.2023. Opastetuilla kierroksilla tutustuttiin alueen rakennuksiin ja historiaan.

Kaupungin omistama energiayhtiö Helen lopetti toimintansa Hanasaaren hiilivoimalaitoksessa 1.4.2023. Helsinki-päivänä 12.6. voimalaitoksen alueelle järjestettiin yhteensä kymmenen opastettua kävelykierrosta, joilla pääsee tutustumaan alueeseen ja esittämään kysymyksiä oppailta.

Yleisökierrokset toteutettiin Helsingin kaupunkiympäristön toimialan, Helenin ja Open House Helsingin yhteistyönä.

Arvokkaan rakennuksen uutta käyttöä selvitetään

Arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema Hanasaaren B-voimalaitos aloitti toimintansa vuonna 1974. Lähes 50-vuotiaasta rakennuksesta on tullut helsinkiläisille hyvin tuttu maamerkki. Tällä hetkellä voimalaitoksen tiloissa on kattiloiden ja turbiinien sijaan käynnissä vain Helenin vetäytymiseen liittyviä prosesseja.

Kaupunki selvittää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan voimalaitosrakennuksen mahdollisia uusia käyttötarkoituksia.

Hanasaaren kärjessä oleva kivihiilikasakin tyhjennetään ja koko alue vapautuu kaupunkirakentamisen käyttöön. Parhaillaan valmisteilla olevalla asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueelle kerrostalovaltaista asuinrakentamista. Vanha voimalarakennus ei kuulu muutoksen kohteena olevaan kaava-alueeseen.

Helsingin päästöt laskivat merkittävästi sulkemisen ansiosta

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunginvaltuusto päätti Hanasaaren hiilivoimalaitoksen sulkemisesta vuonna 2015.

Voimalan toiminnan päättymisen myötä kaupungin kokonaispäästöt laskivat 20 prosenttia ja Helenin kivihiilenkäyttö puolittuu. Hanasaari on tuottanut viime vuosina noin kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä, joten sulkemisen vaikutukset ovat merkittävät myös valtakunnallisella tasolla.