HKL:n valvomorakennus

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL:n) sai uuden valvomorakennuksen vuonna 2013.

Valvomorakennus keskittää saman katon alle metrojärjestelmää palvelevia toimintoja; metroliikenne- ja järjestyksenpitovalvomon sekä tmetron teknisen valvomon. Lisäksi rakennuksessa sijaitsee teknisiä laitetiloja ja Herttoniemen liityntäliikennebussiterminaalin kuljettajien ja metrovartijoiden tauko- ja sosiaalitiloja. Valvomotilat sijaitsivat aiemmin kahdessa eri paikassa.

Valvomossa työskennellään ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, minkä vuoksi rakennuksen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota tilajärjestelyihin, ergonomiaan, sisustussuunnitteluun sekä teknisten tilojen vaatimuksiin.

Suunnittelun ja rakentamisen vaativuutta lisäsi se, että rakennuspaikka sijaitsee toimivan metroradan päällä sekä aivan kiinni bussiterminaalissa ja Itäväylässä.