Kirkkojärven koulu

Kesällä 2010 valmistunut 770 oppilaan Kirkkojärven koulu edustaa maamme uusinta, erinomaista koulurakentamista. Suomalainen kouluarkkitehtuuri on noussut myös maailmalla designmedian huomion ja kiinnostuksen kohteeksi, eikä syyttä.

Kirkkojärven koulussa koko koulun arkkitehtuuri huomioi ympäröivää vehreää maastoa, ja Espoonjokilaakson maisemalla on olennainen vaikutus koulun sisätilojen tunnelmaan. Rakennuksen sisätilat on jäsennelty pienen kaupungin tapaan, luoden innostavan ja joustavan toimintaympäristön eri ikäisille oppilaille.

Valoisat tilat kannustavat oppilaita siirtymään välitunneilla ulos pihoille, jotka on suunnattu edullisiin ilmansuuntiin auringonkiertoa mukaillen.

Koulurakennus koostuu kahdesta maisemaan sopeutuneesta osasta, jotka lepäävät selätysten, kuin veljekset. Julkisivuissa on yhdistelty luovasti monenlaisia tiilimuuraustekniikoita, puuta ja lasia.