Hyväntoivonpuisto

Outi Palosaari ja Tommi Heinonen

Välimerenkatu 12, 00220 Helsinki

Tervetuloa tutustumaan 2020-luvun maisema-arkkitehtuuria edustavaan puistoon Jätkäsaaressa!
Puisto on merkittävä kaupunkirakenteellisesti ja maisemakuvallisesti, lisäksi sen virkistysarvo keskellä tiiviisti rakennettua kaupunkia on kiistaton. Puiston maisema-arkkitehtuuri ilmentää 2010-2020 -lukujen arvoja, tuoden uusia tuulia ja muistaen mennyttä. Puisto ja sen taitorakenteet, sillat ja taidetukimuurit toimivat kaupunginosan maamerkkeinä ja luovat alueelle identiteetin. Puistossa sijaitsee päiväkodin piha, leikkialueita, liikuntakenttiä, koirapuisto, kaupunkiaukioita sekä runsaasti vapaita nurmi- sekä niittyalueita oleskeluun, virkistäytymiseen ja liikkumiseen. Puistosta kehittyy vuosien kuluessa satojen puiden kasvaessa puistometsä, mikä tukee paikallisia ja valtakunnallisia ilmastotavoitteita.
Teknisesti hanke on ollut vaativa, puiston alla sijaitsee jäteasema, pysäköintilaitos sekä kalliotiloja. Puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan suoraan rakennuksiin ja alueen kortteleihin, katualueelle on viiden metrin korkeusero. Suunnittelu- ja edelleen rakentamistehtävä on ollut erittäin monitahoinen alueen satojen yhtäaikaisten suunnittelu- ja rakennusprojektien vuoksi. Puiston suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty kattavasti tietomallintamista. Puiston rakennussuunnitteluvaiheessa laadittiin Suomen ensimmäinen puistorakentamisen tietomalli vuonna 2014. Myöhemmin tietotaitoa on hyödynnetty valtakunnallisen maisemasuunnittelun tietomallinnusvaatimusten laatimisessa. Hyväntoivonpuisto toimii tutkimuskohteena biohiilen käytön vaikutuksista kasvualustassa.
Rakennuttaja on onnistunut tehtävässään erinomaisesti ja luotsannut moniulotteisen hankkeen maaliin korkeista kaupunkikuvallisista ja teknisistä lähtötavoitteista tinkimättä. Hyväntoivonpuisto palvelee ympärivuotisesti niin asukkaita kuin alueella vierailijoita, puisto on jo valmistuessaan otettu omaksi.
-videoesittely Hyväntoivonpuistosta: