Kottaraisen kortteli

Onni Tarjanne

Albertinkatu 40-42, 00180 Helsinki

Kottaraisen korttelissa, Eerikinkadun, Albertinkadun ja Kalevankadun kulmassa sijaitsevat punatiiliset oppilaitosrakennukset toimivat alun perin Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja konelaboratoriotiloina. Sittemmin rakennuksissa toimi Metropolia-ammattikorkeakoulu.

Tontilla on kuusi rakennusta: kolme 1840-luvulla asunnoiksi rakennettua puutaloa, punatiilinen entisen panimorakennuksen varaston osa 1800-luvun lopulta, sekä kaksi punatiilistä arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelemaa oppilaitosrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1925 ja 1933.