Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron-kampus

Pääarkkitehti Rainer Mahlamäki, projektiarkkitehti Katri Rönkä

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Monitieteinen, vuonna 2019 valmistunut Myllypuron kampus on suunniteltu Metropolia Ammattikorkeakoululle. Sen monimuotoiset opetus-, oppimis- ja tutkimustilat palvelevat 6000 opiskelijaa ja 500 henkilökunnan jäsentä. Kampuksen tavoitteena on luoda inspiroiva, avoin ja verkostomainen oppimisympäristö. Sen suunnittelu perustui ajatukseen tieteenalojen välisen kanssakäymisen ja jaetun oppimisen tärkeydestä, mikä näkyy kampuksen moninaisuudessa. Kunkin alan tutkimukseen räätälöityjen tilojen ja avoimien yhteistilojen yhdistelmä luo ympäristön, jossa opiskelijat voivat yhtäältä eristäytyä syventymään oppiaineeseensa ja toisaalta kohdata muiden alojen opiskelijoita sosiaalisissa tiloissa.

Kampus koostuu neljästä rakennuksesta, joita yhdistää suuri piha-alue. Erilliset rakennusmassat ja aukiot tuovat kampukselle pienoiskaupungin tuntua ja tarjoavat sään mukaan joko suojaa tai mahdollisuuden nauttia ulkoilmasta. Näin kampus erottautuu koulumaisista ympäristöistä ja edistää opiskelun ulkopuolista vuorovaikutusta myös iltaisin.