Siltasairaala

Pääsuunnittelija: yhteenliittymä Team Integrated, johon kuuluu neljä arkkitehtitoimistoa: AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik

Haartmaninkatu 4, 00290

Helsingin Meilahdessa sijaitsevan Siltasairaalan rakennustyöt valmistuivat kesällä 2022. Tiiviissä yhteistyössä HUSin henkilökunnan kanssa suunnitellun sairaalan lähtökohtana olivat potilaan tarpeet ja kokemus. Sairaalaan rakennettavia tiloja testattiin toiminnallisesti, teknisesti ja esimerkiksi kalusteiden ja laitteiden sijoittelun osalta erikseen rakennettujen mallitilojen avulla, ennen kuin suunnitelmat tarkennettiin ja tilojen toteutus alkoi työmaalla. Mallitilojen testaamisessa oli mukana useita kokemusasiantuntijoita; potilaita ja omaisia.

HUSissa nykyaikaiseen sairaalarakentamiseen kuuluu myös taide. Se toimii yhtenä keinona kehittää hoitoympäristöä terveyttä edistäväksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi. Siltasairaalalle laadittiin oma taideohjelma, jonka mukaisesti on hankittu laaja, ammattimaisesti kuratoitu taideteosten kokonaisuus. Kierroksella tutustutaan sairaalan julkisiin tiloihin ja taidekokoelmaan.

Kuvat Sari Palosaaren teoksesta Bodies between architectures / Kehoja arkkitehtuurin väleissä (2023, kuraattori Taru Elfving):
Painokuvio julkisivulaseissa ja veistosinstallaatio Sillalla.
Kuva 1: Porous Border / Huokoinen raja (kuvaaja Sari Palosaari)
Kuva 2 & 3: Lures / Vieheet (kuvaaja Jakob Johannsen, Valorama)
Kuva 4: Coffee cup columns / Kahvikuppikolumnit (kuvaaja Sari Palosaari)