Videoesittely / Video tour: Jätkäsaaren peruskoulu

AOR

Vuonna 2019 valmistunut Jätkäsaaren peruskoulu on uuden opetussuunnitelman mukainen monipuolinen koulurakennus, joka luo identiteettiä Jätkäsaaren kehittyvälle kaupunginosalle. Rakennus toimii alueen tärkeänä monitoimitalona myös kouluaikojen ulkopuolella niin taito-ja taideaineiden tilojen iltakäytön kuin erilaisten yleisötilaisuuksien puolesta; esimerkiksi koulun juhlasali esiintymislavoineen on suunniteltu vaativaa tapahtumatoimintaa varten. Rakennus sijoittuu liikuntapuiston avoimen kaupunkitilan reunalle, asettuen alueen korttelirakenteeseen ja rajaten koulun ja viereisen Bunkkerin rakennuksen väliin suojaisan piha-alueen. Rakennuksen korkean keskusaulan ympärille kolmessa kerroksessa ryhmittyvät tilat muodostavat yhteisöllisen “sisäpihakorttelin”. Maantasokerrokseen sijoittuvat rakennuksen julkisimmat toiminnot, jotka on järjestetty katuja ja aukioita aulatiloihin muodostavaksi pienoiskaupungiksi. Oppimisalueet sijoittuvat ylempien kerrosten kulmiin liittyen sekä keskusaulaan että julkisivuun. Tilojen luonne muuttuu asteittain rauhallisemmaksi keskusaulasta rakennuksen nurkkia kohden siirryttäessä. Muuntojoustava tilaratkaisu mukautuu tulevaisuuden opetustarpeisiin ja tarjoaa inspiroivan pedagogisen oppimisalustan, joka kasvaa ja kehittyy käyttäjiensä rinnalla.

Videon tuotanto:

Käsikirjoitus ja esittely: Jätkäsaaren peruskoulu
Musiikki: Ville Nurmi ja Jätkäsaaren peruskoulu
Kuvaus ja editointi: Janne Tanskanen

The Jätkäsaari Comprehensive School, completed in 2019, is a versatile school building that follows the new national curriculum’s guidelines. Part of the developing district of Jätkäsaari’s personal identity, the building is also a community centre. After school hours, local residents can use the arts and practical subject facilities, and the auditorium is suited for sophisticated stage performances and other events. The building is situated on the edge of an open urban space as part of the district’s block structure, marking off a sheltered yard between the school and the Bunkkeri building next door. A communal courtyard inside the building consists of an atrium surrounded by flexible spaces located in three storeys.  The ground floor houses the building’s most public functions; the streets and squares in the hallways form a miniature city. The learning areas, placed in the upper-floor corners, are connected with the atrium. The spaces’ ambience becomes calmer towards the building’s corners. The flexible space solutions easily adapt for future learning needs and provide an inspiring learning environment that grows and evolves with its users.

 

Video production:

 

Script and introduction: Jätkäsaari Comprehensive School

Music: Ville Nurmi and Jätkäsaari Comprehensive School

Filming and editing: Janne Tanskanen