Kruunuvuorenkatu 3 • Panu

Asuinkortteleiden piharakennuksiin sijoitettiin 1900-luvun alkuun asti myös pienteollisuutta ja käsityöläisten verstaita. Kruunuvuorenkadun luhtikäytävällisen pihatalon vinssipuomit säilytettiin, kun tilat muutettiin asuin- ja toimistokäyttöön 1990-luvulla.