Esteettömyys uusin silmin – työpaja

mm. LOCI Maisema-arkkitehdit

Hietasaarenkuja, 00220 Helsinki

Mistä elementeistä rakentuu viihtyisä kaupunkitila? Miten rakennettu ympäristö ja ihmisruumis ovat suhteessa toisiinsa erilaisissa viihtymisen ja epäviihtymisen kokemuksissa? Entä miten ymmärretään esteettömyys laajemmin kuin vaivattomana paikasta toiseen siirtymisenä ja saavutettavuutena?

Työpaja johtaa näiden kysymysten ääreen ja esittelee samalla Hietasaarenkujan Helsingin Jätkäsaaressa.

Hietasaarenkuja polveilee Jätkäsaaren ensimmäisen, 2010-luvun aikana rakentuneen asuinalueen keskellä. Viisi eri teemaista aukiota kytkevä katutilojen sarja toimii oikopolkuna vilkkaan satamaliikenteen rinnalla. Reitti on kiinnostava materiaaliensa, rakenteidensa ja mittakaavansa puolesta. Huomiota herättävät aukioiden Juutinrauman, Suezin, Kap Hornin, Rion ja Hampurin inspiroimana valitut värit, Olli Manteren kiviteokset sekä jaettu katutila ja näkymien vaihtelut.

Työpaja tapahtuu liikkuen, sijoittuen, viipyillen ja havainnoiden. Työpaja alkaa yhteiselle ohjeistuksella sekä helpolla, kehoa, mielikuvitusta ja tilasuhdetta energisoivalla lämmittelyllä. Yhteisen aloituksen jälkeen jokainen osallistuja liikkuu ja havainnoi ympäristöä omalla tyylillään omaan tahtiinsa. Työpajan lopuksi kokoamme kokemuksia ja ajatuksia yhteisen keskustelun kautta.