Harald Herlin oppimiskeskus

Alvar Aalto

Otaniemen kampus, Otaniementie 9, Espoo

Teknillisen korkeakoulun kirjasto on osa Alvar Aallon vuonna 1949 suunnittelemaa Otaniemen kampusaluetta. Valmis kirjasto otettiin käyttöön 1970. Vuonna 2013 kirjaston korjaus- ja muutostarpeet olivat ilmeiset. Kolmen korkeakoulun  yhdistyessä Aalto-yliopistoksi, Otaniemen kampuskirjastoon oli siirtymässä Teknillisen korkeakoulun kirjaston lisäksi
Taideteollisen korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun kirjastot. Kirjastojen rooli yliopistojen
palveluntarjoajana oli myös voimakkaassa muutoksessa.

Uudessa oppimiskeskuksessa on säilytetty Alvar Aallon luoma kirjasto päätiloiltaan ja niiden ilmeeltään
alkuperäisen luonteisena, mutta tuotu sen rinnalle uudenlaisen oppimisympäristön tarpeista syntynyttä
visuaalista ja toiminnallista arkkitehtuuria. Uudistettu kirjasto sai nimekseen Harald Herlin oppimiskeskus.

Otaniemen kampuskirjasto peruskorjattiin ja kaikki Aalto-yliopiston kolme kirjastoa muuttivat saman katon alle Otaniemeen. Samalla koko oppimiskeskuksen sisustus- ja palvelukonsepti uudistettiin palvelemaan käyttäjäryhmiä moderneina tiedonhaku- ja opiskelutiloina.

Peruskorjauksen pää- ja rakennussuunnittelusta vastasi Arkkitehdit NRT Oy, sisustuskonseptista JKMM Arkkitehdit ja palvelumuotoilusta Kuudes Kerros Oy.