Käärmetalo

Kati Salonen ja Mona Schalin Oy

Mäkelänkatu 86, 00610 Helsinki

Arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelema Käärmetalo käsittää kaksi nelikerroksista asuinkerrostaloa ja
huoltorakennuksen. Asuinrakennukset kuuluva ensimmäisiin Arava–lainoitettuihin vuokrataloihin, ne
valmistuivat 1950-1951 ja koko kortteli 1952. Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas
Käärmetalo on Suomen sodanjälkeisen arkkitehtuurin ja sosiaalisen asuntotuotannon tunnetuimpia
esimerkkejä.

1980-luvulla suoritetun edellisen peruskorjauksen jälkeen Käärmetalo oli rapistunut, ongelmia olivat mm.
vuotava, huonosti tuulettuva vesikattorakenne, parvekkeiden vaurioituneet betonirakenteet,
julkisivurappaukset vauriot, ikkunoiden rapistuminen ja painovoimaisen ilmanvaihdon puutteet.
Kylpyhuoneet olivat perusteellisen uudistamisen tarpeessa, keittiökalusteet kaipasivat korjausta.
Käärmetalon asuinrakennusten peruskorjattiin kahdessa vaiheessa 2016-2018 ja 2018-2020.
Peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy,
rakennuttajana toimi Helsingin kaupungin Asuntotuotanto ja urakoitsijana toimi YIT.

Ennen peruskorjausta Helsingin kaupungin asunnot Oy, rakennusvalvonta, kaupunkisuunnitteluvirasto ja
kaupunginmuseo neuvottelivat tulevan korjauksen toteutustavasta. Lopulta Käärmetalon piha-alueet ja
rakennukset suojeltiin asemakaavassa 2014. Asuinrakennusten suojelu käsittää myös säilyneitä sisätiloja,
porrashuoneita ja alkuperäisiä keittiökalusteita.

Peruskorjaus oli perinpohjainen, parvekkeet kaiteineen uusittiin noudattaen alkuperäisiä yksityiskohtia,
julkisivun roiskerappaus rappaus uusittiin ja maalattiin konservaattorin väritutkimuksen mukaiseen
alkuperäiseen sävyyn, vanhat puuikkunat korjattiin ja maalattiin pellavaöljymaalilla. Painovoimaista
ilmanvaihtoa parannettiin asentamalla ulkoseiniin puuttuvat korvausilmaventtiilit ja korjaamalla hormeja.
Porrashuoneisiin palautettiin alkuperäiset värikkäät yksityiskohdat. Asunnot korjattiin säilyttäen,
kiintokalusteita kunnostettiin ja täydennettiin 1950-luvun ratkaisuja mukailevilla uusilla kaapeilla.
Käärmetalon peruskorjaus on palkittu 2019 Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla ja kansainvälisen
Docomomo Rehabilitation Award -palkinnolla 2020, joka myönnetään poikkeukselliselle modernin
arkkitehtuurin kunnostushankkeelle.

Taloon tutustutaan ulkoapäin, kierroksella kohteen esittelee arkkitehti Mona Schalin. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan yhteistiloissa ja/tai asunnossa.

Kuvat:
1. Kuvatoimisto Kuvio Oy
2-5. Anders Portman Kuvatoimisto Kuvio Oy