Lauttasaaren kartano

Otavantie 10, 00200 Helsinki (Lauttasaari)

Tervetuloa tutustumaan vastakunnostettuun Lauttasaaren kartanoon ja sen puutarhaan! Tieteen ja taiteen rohkeita avauksia edistävä Koneen Säätiö osti Lauttasaaren kartanon ja sen rakennukset syyskuussa 2015 Helsingin kaupungilta. Ostosta alkoi yli kahden ja puolen vuoden kunnostustyö, joka alkaa nyt olla päätöksessä; pihan kunnostus on vielä käynnissä toukokuussa.

Kartanon rakennutti 1837 maanmittari ja virkamies Claes Wilhelm Gyldén, mutta rakennuksen suunnittelijaa ei tiedetä. Empiretyylinen kartano on nyt kunnostettu pieteetillä, ja sinne on palautettu alkuperäisiä tilajakoja ja ennallistettu pintoja. Ensimmäisessä kerroksessa on säilytetty 20-luvulla tehdyn remontin sisustusta ja pääporras. Aiemmin kylmä ullakko on otettu käyttöön ja sinne on rakennettu työhuoneita.

Puiston kunnostuksessa pyritään Bengt Schalinin vuonna 1921 tekemien suunnitelmien palauttamiseen ja toteuttamiseen. Schalin oli aikoinaan yksi maan johtavista suunnittelijoista, jonka suunnitelma edustaa ajalleen tyypillistä porvarishuvilan tai -kartanon muotopuutarhasuunnitelmaa.

Lauttasaaren kartanoalue muodostaa kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan kokonaisuuden, joka on historiallisesti kerrostunut. Yleiskaavassa alue on määritelty arvokkaaksi ja se on myös suojeltu asemakaavalla. Suojelu koskee sekä rakennuksia että sen ympäristöä.