Munkinpuisto

Sitowise Oy: maisema-arkkitehdit Antti-Jaakko Koskenniemi ja Niina Meronen ja maisemasuunnittelija Jennica Tiainen sekä maisema-arkkitehti Janne Saario.

Perustie 38, 00330 Helsinki

Munkinpuisto on aktiivisessa käytössä oleva monipuolinen puisto. Puiston pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat, päiväkoti ja leikkipuisto Munkki sekä pyöräilijät Espoon ja Helsingin välillä. Puiston perusparannuksen keskeisimmät painopisteet ovat lampien kunnostukseen ja hulevesien käsittelyyn liittyvät toimenpiteet, leikkipuiston käytettävyyden ja toiminnallisuuden parantaminen, koira-aitauksen peruskorjaus sekä frisbeegolf-radan turvallisuuden parantaminen.

Leikkipuisto Munkkiin toteutettiin useita uusia välineitä tukemaan monipuolista liikkumista. Alueelle sijoittuu parkour-rata sekä rullailuun tarkoitettu osio, joka toimii kesäaikana myös kahluualtaana. Kesäaikaan käsikäyttöisellä pumpulla pumpattava ja virtaava vesi lisää toiminnallisuutta vesileikkeihin. Alueella järjestetään useita kerhoja eri ikäisille. Tavoitteena oli parantaa turvallisuutta luomalla tilasta avoimempi sekä kiinnittämällä huomiota alueen rajautumiseen. Uudet monilajiset istutukset täydentävät alkuperäistä kasvillisuutta.

Frisbeegolf-radan turvallisuutta parannettiin väylien uudelleensijoittelulla sekä kasvillisuuden hoidolla. Myös heittopaikat ja korit uusittiin.

Koko puisto on kasvillisuudeltaan runsas. Kasvillisuuden luonne vaihtelee länsi- ja eteläosien luonnonmukaisemmista metsiköistä ja keskiosan laajasta niittyaukeasta täysin rakennettuun puistoon leikkipuiston ja Koneen altaan tuntumassa. Alueella sijaitsee lammet, jotka ovat luontoarvoiltaan rikkaita. Lampiketjua yhdistävän puron sekä muiden ojapainanteiden toteuttamisen tavoitteena on parantaa puiston kuivatusta.

Valokuvat: Tuomas Uusheimo