Triplan ulkotilat

Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki

Tripla on rakennettu Suomen toiseksi vilkkaimman rautatieaseman Pasilan aseman yhteyteen. Kolmen korttelin kokonaisuus sisältää kauppakeskuksen, asuinrakennuksia, hotellin, toimistoja ja rautatieaseman. Triplan maisemasuunnitelma käsittää kauppakeskuksen yhteydessä olevat julkiset ulkotilat, asuinkorttelin korttelipihan ja keskikorttelin kattopihan.

Suunnitelman tavoitteena on ollut luoda pienmittakaavainen, ihmisen kokoinen, avara, valoisa ja vehreä ympäristö, joka muotokielensä ja rytminsä avulla asettuu rakennetun ympäristön suureen mittakaavaan. Muurein korotetut istutusalueet muodostavat kokonaisuuden, jonka osat muodostavat toisistaan poikkeavia tunnelmallisia paikkoja.

Kasvillisuus on monilajista, dynaamista ja vaihtelevaa. Eri kasvilajeja- ja lajikkeita on yli sata. Istutuksissa on suosittu perinteisiä suomalaisia lajikkeita ja luonnonkasveja. Lajiston annetaan kehittyä dynaamisesti suurimmassa osassa istutuksista – parhaiten pärjäävät lajit voivat vallata tilaa muilta. Istutetun, vettä pidättävän pinnan osuus on maksimoitu. Vaaditun 30 % sijaan yli 35 % tontin rakennetusta pinta-alasta on istutettu.

Suunnitelman vaativuutta on lisännyt se, että kohde sijaitsee lähes kokonaan kauppakeskuksen katolla, mikä on edellyttänyt monialaista yhteistyötä ja tarkkaa suunnittelua. Triplan ulkotilat sisältävät monia toimintoja kuten terassialueita, leikkialueita, julkisen oleskelun vyöhykkeitä ja mahdollisuuksia joustavalle tapahtumien järjestämiselle.

Kohteen maisemarakentaminen alkoi 2017. Kauppakeskus valmistui vuonna 2019. LOCI maisema-arkkitehtien suunnittelemat kauppakeskuksen ulkotilat valmistuivat vaiheittain vuoden 2020 puoliväliin mennessä. Rakennukset on suunnitellut Arkkitehdit Soini & Horto Oy. Asema-aukion suunnittelusta on vastannut Sitowise Oy.