Päiväkoti Lauttasaaren piha

MA-Arkkitehdit/Sitowise Oy: maisema-arkkitehdit Marja Mikkola, Aino Karilas, Paula Lonka ja arkkitehti Sakiko Tanaka. Päiväkodin arkkitehti Antti Luutonen / Arkkitehtitoimisto Luutonen Oy.

Isokaari 30, 00200 Helsinki

Miten yhdistetään luontoympäristö ja korkean kulutusasteen toiminnallinen päiväkodin piha? Vuonna 2020 valmistuneen Päiväkoti Lauttasaaren pihan suunnittelijat kertovat haastavan pihasuunnittelun vaiheista ja ratkaisuista.

Päiväkoti Lauttasaaren piha on toiminnallinen luontopiha, jossa leikkialueet on integroitu säilytettyyn kallioiseen rinteeseen. Pihan suunnittelussa on pitänyt ottaa huomioon turvallisuus sekä puiston muu virkistyskäyttö myös silloin kun leikkitilat ovat käytössä. Paikka on kaunis, kaupunkitilallisesti vaativa ja maasto hyvin monimuotoinen päiväkodin pihaksi. Pihasta onkin onnistuttu luomaan vaihteleva ja suurellekin lapsijoukolle hyvin toimiva.

Pihaa ja rakennusta yhdistävät kallion ylätasoon liittyvän luiskan lisäksi sisä- ja ulkotiloja yhdistävä ympäristötaideteos.