Puistokansi Bryga

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

Englantilaisaukio 4, 00540 Helsinki

Bryga on kauppakeskus Redin katolle syyskuussa 2018 valmistunut ja avautunut julkinen puistokansi Helsingin Kalasatamassa. Bryga on osittain Helsingin itäisen sisääntuloväylän, Junatien, päällä. Bryga ja kahdeksan tornitalon yhteyteen kannelle rakentuvat pihat muodostavat Suomen oloissa poikkeuksellisen laajan, n. 1,4 hehtaarin, kannelle rakennettavan ulkotilakokonaisuuden. Puistokansi ja pihat sijaitsevat 20-25 metriä ympäröiviä katualueita ylempänä. Tornirakennuksista katsottaessa ulkotilakokonaisuus muodostaa Kalasataman keskus Redin viidennen julkisivun.

Puistokansi Bryga ja asuntopihat ovat osa Kalasataman keskeisten ulkotilojen sarjaa Kalasatamanpuiston ja Englantilaisaukion kanssa. Yhdessä ne heijastavat Kalasataman menneisyyttä saaristona ja teollisena satamaympäristönä. Kokonaisidean mukaisesti Redi on kuin saari, jonka rantoja meren aallot huuhtovat, puistokannen ja pihojen tasolle yltävät vain veden kuvitteelliset pärskeet. Ulkotilojen tilallinen jäsentely sekä kulkuväylien, materiaalien ja kasvillisuuden muotoilu perustuvat tähän saaristoteemaan. Puistokannelle on valittu yli 50 merenrannan ja saariston kasvilajia, jotka kestävät vaativia kasvuolosuhteita.

Satamaan ja kalastukseen liittyvästä paikan historiasta muistuttavat teräsrakenteiset pergolat, joihin on integroitu tarvittavat valaistus-, sähkö- ja infrarakenteet. Pergolat muodostavat puiden latvuksia ja runkoja korvaavan tilallisen kerroksen ja niiden muotokieli korostaa ulkotilan aaltoilevaa teemaa. Pergoloihin toteutettu taidevalaistus ja sen rauhallinen liike jäljittelee veden rytmiä ja muodostaa kiinnostavan pimeän ajan maiseman.

Puiston itäosassa sijaitsee kiveyksillä ja asfalttikummuilla jäsennelty tapahtuma-aukio, jossa voi järjestää pop up -tapahtumia, kirpputorin, asukasjuhlia, taidenäyttelyn tai pienimuotoisia esityksiä. Brygan keskellä on hiekkanurmipintainen pelikenttä, jonka vieressä on monipuolinen leikkipaikka. Puiston länsipään näköalapaikalla voi ihastella sekä kantakaupunkiin, että Brygalle päin avautuvia näkymiä.