Mårtensbro daghem och förskola

Mårtensbron koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu 2009. Kilpailun voitti Playa Arkkitehtien ehdotus ”byysat”.

Kilpailuehdotuksen nimimerkin mukaisesti pohjamuodoltaan housujen muotoinen rakennus on sijoitettu tontille mahdollisimman paljon olemassa olevia maastonmuotoja hyväksikäyttäen. Näin syntyvät luontevat sisäänkäynnit rakennuksen eri osiin niin urheilupuiston tasolta kuin kerrosta korkeammalta
piha- ja pääsisäänkäyntitasolta.

Korkein kolmikerroksinen osa on veistoksellinen massa länteen ja luoteeseen Espoonlahdentien suuntaan, missä ympäristön ja rakentamisen mittakaava on suurempi.

Sisäpihan puolella mittakaava pienenee kohti yksikerroksista päiväkotisiipeä. Rakennuksen muotoilulla pihasta on luotu pienilmastollisesti miellyttävä paikka, joka on samalla suojassa liikenteen melulta ja pohjoistuulelta. Sisäpihan sylimäisyyttä korostavat lisäksi julkisivun lämpimän sävyiset puupilasterit. Muuten julkisivut ovat pääosin vaaleaa perinteistä käsinlyötyä tiiltä.

Rakennuksen tärkeimmät yhteistilat, ruokasali ja aula, sijoittuvat ”lahkeiden haaraan”, josta avautuvat
pitkät näkymät etelään kohti merta.

Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2010 ja rakennus otettiin käyttöön maaliskuussa 2012.